Welcome to Morning Star School: सरकारले यस वर्ष माध्यमिक शिक्षा परीक्षा(एसईई)सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ । आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

contact Us

Submit Your query (Students)

Student's Name * Admission No * Class * Section * Email * message *

Submit Your query (Others)

your Name * your Email * your Mobile No * Place * Purpose * your message *

All * Fields are Mandatory